Көрсетілетін қызметтер

Мұнай қабаттарының мұнай берілістерін арттыру және ұңғымалардың өнімділігін көбейту

Мұнай берілістерін арттыру  — бұл мұнай (газ) коллекторының физикалық қасиеттерін жақсартуға бағытталған жұмыстардың кешені. Коллектордың үш негізгі қасиеті бар: қуысты, өткізгіш және кеуекті. Егер  алғашқы қуыстылығына адамның ықпал етуі мүмкін болмаса (оларды флюидтармен толтыру деңгейіне),  адам  өткізгіштік пен кеуектілікке әр түрлі әдістермен ықпал етуге болады, мысалы: жылыту әдістері (сулы бумен жылыту, ішкі қабатты жану), термохимиялық (қабатта экзотермиялық реакцияны тудыратын химиялық реагенттерді айдау), толқынды, қабаттың кенжарлы аймағына әсер етудің физикалық әдістері, кенжарлы аймақты қышқылдық өңдеу, қабаттың гидрожарылуы (кенжарлы аймақтың кеуектілігін арттыру), химиялық әдістер.

Компания келешегі зор бұрғылау компанияларының бірі болып табылады

Компания ұсынылатын бұрғылау қызметтерінің жоғары сапа стандарттарын алға қояды

Компанияда жоғары білікті мамандар жұмыс жасайды

Компания дамуының негізі - жинақталған мол тәжірибе мен жаңа заманғы технологияларды пайдалану


«Бұрғылау» ЖШС

«Бұрғылау» ЖШС бұрғылау жұмыстары саласында жұмыс жасайтын Қазақстандағы ірі компаниялардың бірі. Мұнай-газ саласында, атап айтқанда пайдаланылатын мұнай және газ ұңғымалары құрылысы, ұңғымаларды күрделі жөндеу, ұңғымаларды игеру, ұңғымаларды физикалық жою, көлік қызметтерін көрсетеді.

+

Вход